ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ) ПРАВИЛА І УМОВИ


Публічна угода-оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:


1.1 Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) https://haupthumandevelopment.com В особі компанії SIA Haupt Human Development та Замовником (фізичною або юридичною особою), які прийняли публічну пропозицію (оферту) про укладення Договору.


1.2 Відповідно до цивільного Кодексу Латвії у разі прийняття наведених нижче умов договору та оплати послуг за Договором, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти, стає «Замовником», а Виконавець та Замовник спільно – «Сторонами» цього Договору оферти.


1.3 Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (далі Послуги), зміст та розмір оплати яких опубліковано за адресою:

https://haupthumandevelopment.com

також як і порядок надання послуг згідно з Договором-офертою (далі Договір).


1.4 Акцептом цієї Оферти є замовлення послуг, на умовах, зазначених у цій Оферті, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.


1.5 Здійснюючи акцепт цієї Оферти у порядку, обумовленому п.1.4 цього Договору, Замовник приймає всі умови.


1.6 Приймаючи цю Оферту, Замовник цим від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених у визначених цим Договором послугах, дає свою згоду на те, що реальні умови не обмежують його законних прав.


1.7 Учасник може скасувати свою реєстрацію відповідно до цієї Оферти. Усі запити про скасування реєстрації / заявки мають бути надіслані у письмовій формі за адресою: sales@haupthumandevelopment.com та мають бути отримані не пізніше ніж за 30 днів до старту надання послуг (заходу), щоб отримати відшкодування у розмірі 80% від сплаченої за захід суми, 20% від суми, що залишилася, утримується як оплата за оформлення та обробку заявки; менш ніж за 30 днів та за 15 днів за заходи – щоб отримати 50% від сплаченої за захід суми (решта суми утримується як оплата за оформлення та скасування заявки). Жодних інших відшкодувань не передбачено ні на будь-яких інших умовах. Учасник приймає, що умови відшкодування, зазначені в цьому Договорі, є єдиним засобом правового захисту будь-якої скасування реєстрації (заявки) учасника, і вся відповідальність лежить на учаснику.


1.8 У випадку скасування або перенесення Заходу і, відповідно, надання послуг не відбувається з ініціативи Виконавця, Виконавець зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника та повернути Замовнику кошти, сплачені Замовником за участь у Заході на протязі 14-21 робочого дня за реквізитами, наданими Замовником.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ (НАДАННЯ ПОСЛУГ):


2.1 Предметом цього Договору є платне надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг у вигляді івентів, конференцій, семінарів, приватних консультацій, інтерв'ю тощо.


2.2 Виконавець має право у будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього погодження із Замовником.


2.3 Для проведення консультацій використовуються такі сервіси як: WhatsApp, Telegram, Viber, Zoom, Skype та ін. (на вибір клієнта)ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:


3.1 Виконавець не несе відповідальності за якість робіт третіх осіб, які опосередковано беруть участь у виконанні умов цього Договору. Наприклад, провайдерів інтернету, операторів телефонного зв'язку, платіжних систем, орендодавців та ін.


3.2 Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору з вини третіх осіб, зазначених у п.3.1. У разі, якщо з будь-якої причини Виконавець не надає послуги у строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних послуг у нові строки.


3.3 Виконавець не несе відповідальності за те, як Замовник використовував отриману в ході надання інформаційно-консультаційних послуг інформацію та результати використання Замовником.


3.4 Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом чи претензією за Договором, або його виконання – обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за цим Договором.


3.5 Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги відповідно до умов цього Договору.


3.6 Замовник зобов'язується дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Виконавця.


3.7 Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ:


4.1 Вартість послуг Виконавця, найменування робіт та можливі способи оплати надаються Замовнику індивідуально залежно від обсягу та складності робіт. Вартість послуг зазначається з урахуванням усіх необхідних податків.


4.2 Оплата послуг за цим Договором здійснюється на основі передоплати та в порядку, встановленому цим Договором. Оплата може бути здійснена Замовником частинами за умови додаткового узгодження порядку проведення платежів з Виконавцем.


4.3 Виконавець не може змінювати вартість вже оплачених послуг для конкретного Замовника у разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив оплату послуг у встановленому цим Договором порядку.


4.4 Моментом оплати вважається надходження коштів у рахунок Виконавця.

4.5 Замовник самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів.

4.6 Послуги надаються у повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.

4.7 Виконавець залишає за собою право у відмові від надання послуг у разі ненадходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.ВАРІАНТИ ОПЛАТ:


5.1 Оплата платіжними картками Visa та MasterCard.

5.2 Оплата на розрахункові рахунки у валюті: гривня, долар, євро.

5.3 Сервіс Stripe.ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:


6.1 Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно дає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи ім'я та прізвище, зареєстроване чи фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти тощо) у базі персональних даних , у тому числі на збирання, реєстрацію, внесення до бази даних, зберігання, адаптацію, зміну, видалення даних з метою виконання зобов'язань за цим Договором.
ФОРС МАЖОР:


7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликано обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо. (Далі форс-мажор).

7.2 Форс-мажор застосовується та сторона, яка з ним зіткнулася, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору за наявності письмового підтвердження про настання форс-мажору.

7.3 Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують форс-мажор.

7.4 З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії форс-мажору.

7.5 У разі дії форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:


8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його акцепту та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Дата акцепту – дата оплати Замовником послуг Виконавця.

8.2 Терміном закінчення дії цього Договору вважається виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором у повному обсязі.ПРОЦЕС ПОВЕРНЕННЯ СУМ ВИЩЕ 5 000 ДОЛАРІВ


Ми розуміємо, що іноді транзакції можуть вимагати повернення сум, що перевищують 5 000 доларів. Для забезпечення безперешкодного оброблення таких повернень ми встановили певний порядок дій.


Відправка по електронній пошті: Запити на повернення, що перевищують 5 000 доларів, повинні бути офіційно надіслані за адресою електронної пошти sales@haupthumandevelopment.com. У цьому листі має міститися повна інформація про платника.


Необхідна інформація: В листі просимо надати всю необхідну інформацію про платника, включаючи, але не обмежуючись:


- Повне ім'я

- Контактна інформація

- Деталі транзакції (Дата, Сума, Номер рахунку і т. Д.)


Час обробки: Повернення, що перевищують 5 000 доларів, будуть оброблені протягом 21 робочого дня з моменту отримання офіційного запиту за адресою електронної пошти.


Офіційне підтвердження: Після обробки буде надіслано офіційний лист з підтвердженням на вказану адресу електронної пошти, повідомляючи про початок процесу повернення.


Прохання дотримуватися цієї процедури для забезпечення ефективної обробки повернень, що перевищують 5 000 доларів. За всіма питаннями або допомогою звертайтеся до нашої спеціалізованої служби підтримки за адресою sales@haupthumandevelopment.com.


Дякуємо за співпрацю.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:


SIA Haupt Human Development, 40203483867. Address: Latvia, Rīga, Matīsa iela 61 - 27, LV-1009. Email: helen@haupthumandevelopment.com, tel: +371 204 60 140.